Mieszkańcy Gdańska, przedstawiciele nauki, specjaliści i organizacje pozarządowe – wszyscy razem dla klimatu.

Przyłącz się do dyskusji aktywnie lub jako widz.

Działania na rzecz neutralności klimatycznej Gdańska są konieczne i nie mogą czekać. Podczas pierwszego z serii spotkań Gdańskiego Forum Zmian Klimatu określimy obszary, w jakich miasto musi podejmować inicjatywy. Podczas kolejnych debat wspólnie znajdziemy odpowiedź na pytanie “Jak działać?”. Poznaj program spotkań zaplanowanych w ramach wydarzenia.

Pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu już 25 listopada 2020 roku od godziny 17.00 na platformie Zoom!

Połącz się z nami i doceń swój wpływ na środowisko oraz decyzje miasta. Wszystkie ogólnodostępne spotkania będą transmitowane na Facebook’u Forum Zmian Klimatu.

Porządek Gdańskiego Forum Zmian Klimatu:

Godzina 17:00 – Otwarcie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu przez prezydent Gdańska Panią Aleksandrę Dulkiewicz oraz zastępcę prezydenta Gdańska Pana Piotra Borawskiego.

Godzina 17:30 – Start debat w 8 panelach tematycznych. >> Spotkanie dostępne dla uczestników zarejestrowanych do dyskusji.

Godzina 19:00 – Wystąpienie zastępcy prezydenta Gdańska Pana Piotra Borawskiego na temat bieżących inicjatyw klimatycznych miasta.

Godzina 19:15 – Moderatorzy grup tematycznych przedstawią wypracowane wnioski z dyskusji. >> Relacja dostępna dla wszystkich zainteresowanych na portalu Facebook!

Godzina 19:45 – Zakończenie spotkania i przedstawienie założeń kolejnych debat.

Gdańskie Forum Zmian Klimatu to 8 paneli tematycznych:

  • Stan rzek i powodzie (występowanie powodzi nagłych i miejskich oraz powodzi od strony rzek)
  • Wzrastający poziom morza (występowanie powodzi od strony morza oraz wzrost poziomu morza)
  • Jakość powietrza (zmieniająca się jakość powietrza, koncentracja zanieczyszczeń powietrza, w tym zjawisko smogu)
  • Bioróżnorodność fauny (zmiany zasięgu występowania gatunków, cykli rozrodczych, interakcji ze środowiskiem, migracje gatunków, w tym obcych inwazyjnych, zmiany w ekosystemach nadmorskich)
  • Bioróżnorodność flory (zmiany zasięgu występowania gatunków, okresów wegetacji, migracje gatunków, w tym obcych inwazyjnych, zmiany w siedliskach wydm nadmorskich i śródlądowych)
  • Zdrowie i grupy wrażliwe (grupy wrażliwe to osoby starsze – seniorzy powyżej 65 roku życia , dzieci poniżej 5 roku życia, osoby przewlekle chore, osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia, osoby niepełnosprawne, z ograniczoną mobilnością, osoby bezdomne)
  • Zmiany temperatur i susze (występowanie ekstremalnie niskiej temperatury powietrza lub wyższych temperatur powietrza, miedzydobowa zmiana temperatury, fale upałów i MWC, fale zimna, długotrwałe okresy bezopadowe)
  • Wiatr, grad, burze (występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych -wichury, bardzo silny wiatr, burze, w tym gradobicia, deszcze nawalne)

Kolejne spotkanie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu poświęcimy na znalezienie rozwiązań najważniejszych wyzwań stojących przed miastem. Porządek Drugiego Forum Zmian Klimatycznych zostanie opublikowany na miesiąc przed wydarzeniem.

Trzecie spotkanie będzie polegać na oficjalnej selekcji zaproponowanych działań i wpisanie ich do dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska”, który zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Miasta. W planie jest także panel dyskusyjny z udziałem specjalistów – transmitowany online dla wszystkich zainteresowanych!

Chcesz wziąć czynny udział w wydarzeniu? Zapisz się online:

Zapisz się: